Pages

Monday, 19 August 2013

પાડોશી કાકી એ મને ચોદી લીધો.

પાડોશી કાકી એ મને ચોદી લીધો.
આ વાત થોડા દિવસ પેહલા ની છે સાંજ નો સમય હતો હું ઘરે એકલો જ હતો તેવામાં મારા પડોસ માં રેહતી કાકી એ મને આવાજ આપ્યો કે ઘરે આવ કામ છે. અને હું જતો રહ્યો. તે ફક્ત કેહવામાં કાકી હતી ખરેખર તો તેના જેવો માલ અમારા આખા મોહલ્લા માં ના હતો તેની મોટી મોટી ગાંડ તો જયારે એ ચાલતી ત્યારે જોવાની મઝા આવતી હતી. તેના બોબલા તો જાણે બહાર આવવા કુદતા હોઈ તેવું લાગતું. પણ એના ઉપર હાથ મુકવા માં મઝા ના હતી. તેનું મગજ કાયમ ગરમ રેહતું.

તેથી હું તેનાથી દુર જ રેહતો. હું તેના ઘરે જતો રહ્યો તેના ઘરે કોઈ ના હતું. એ એકલી જ હતી અને ખભા ઉપર રૂમાલ મૂકી ને કઈ કામ કરતી હતી. મને જોઈ ને કેહવા લાગી કે દીકરા અત્યારે દૂધવાળો આવવાનો છે અને હું ન્હાવા જાઉં છું જો આવી જાય તો લઇ લેજે. અને હું તેના ઘર માં બેસી ગયો અને એ બાથરૂમ માં જતી રહી. થોડી વાર પછી તેણે આવાજ લગાવી કે બેટા પલંગ ઉપર મારા કપડા છે મને આપી દે. હું ભૂલી ગઈ છું અને હું તેના બેડરૂમ માં ગયો.

કપડા ઉચાક્યા તો તેમાં તેની બ્રા અને પેન્ટી હતી. બ્રા જોઈ ને ખબર પડતી હતી કે તેના બોબલા ખરેખર કેટલા મોટા હશે અને તેની પેન્ટી જોઈ ને તો લોડો ઉભો થઇ ગયો. મેં તેણે કપડા આપી દીધા, એ બહાર આવી ત્યારે ગુલાબી નાઇટી પેહરી હતી. પલળેલા વાળ માં તે ખુબજ સેક્સી લાગતી. તેણે કહ્યું કે કોઈ આવ્યું? મેં ના પાડી અને કહ્યું કે હવે હું જાઉં છું તેણે કહ્યું ઉભો રહે મારે તારું કામ છે. તારી ફરિયાદ આવી છે તેના માટે તારી સાથે વાત કરવી છે.

તેણે કહ્યું કે તું તારી કામવાળી ને ચોદ્તો છે ને એ મને કેહતી હતી કે તું એને રોજ ચોદ્તો છે. મેં ગભરાઈ ગયો અને કહ્યું કે તમે કોઈ ને કેહતા નહિ. તેણે કહ્યું કે એક જ સરત ઉપર નહિ કહું અને એ સરત છે કે તારે પણ મને એ રીતે જ ચોડવાની છે. મને વિસ્વાસ ના થતો હતો કે તે મને સામે થી કેહતી છે. અને તેણે મારા લંડ ઉપર હાથ મૂકી દીધો અને તેણે ખોલવા લાગી હું જોતો જ રહી ગયો અને તેણે મારા હાથ તેના મોટા મોટા બોબલા ઉપર મૂકી દીધા.

અને કહ્યું કે આને દબાવ એટલા દબાવ કે આને ચુથી નાખ અને હું તેણે દબાવવા લાગ્યો અને એ મારા લંડ ને મસળવા લાગી. તે ખુબજ ચોદાવવા ની થયેલી હતી એટલે મારા લંડ ને તે ખુબજ જોર થી મસલતી હતો તેણે મારા એક એક કરીને બધા જ કપડા કાઢી નાખ્યા. અને મેં એના કપડા કાઢી નાખ્યા. આજે મેં તેણે નાગી જોતો હતો જેને જોઈ ને અને યાદ કરીને હું મુઠીયા મારતો હતો. અને તે મારા લંડ ને મસળતા મસળતા એના મો માં લઇ લીધો અને તેણે તેના હોટ થી ચૂસવા લાગી અને હું તેના બોબલા ને મસળવા માં મગ્ન હતો.

તે મને તેના બેડ ઉપર લઇ ગઈ અને મારા લંડ ઉપર તેના બોબલા ને મૂકી દીધા અને બે બોબલા ની વચ્ચે થી મારા લંડ ને ચૌદવા લાગી. હું પાગલ થઇ રહ્યો હતો અને તે પણ. તેણે કહ્યું હવે હું તને ચોદવાની છું હવે મારાથી રેહવાય તેવું નથી અને તેણે મારા લંડ ઉપર તેની ચૂત ને મૂકી દીધી અને મારા લંડ ને એકજ ઝટકા માં એની ચૂત માં નાખી દીધી અને તેણે ચૌદવા લાગી. અને મારો આખો લંડ તેની ચૂત માં સમાઈ ગયો. અને ઝોર ઝોર થી ઝટકા મારવા લાગી.

મેં તેને કમર માંથી પકડી અને સુવડાવી દીધી અને તેની ચૂત માં લંડ નાખી ને તેની ચૂત ના મઝા લેવા લાગ્યો અને તેપણ. અમે ૨૦ મિનીટ થી ચોદાવતા હતા. હવે તેણે તેનું વીર્ય પડવાનું હતું તેણે કહ્યું બેટા જોર જોર થી ચૌદ તારી કાકી નું પડી જવાનું છે તારી કાકી ને આજે ખુશ કરી દે મારી ચૂત ની આગ ને ઠંડી કરી દે. અને હું કરવા લાગ્યો અને મારું પણ પડવાનું હતું તેણે કયું મારી ચૂત ની અંદર જ નાખી દે.

અને અમે બંને એક સાથે ઠંડા થઇ ગયા. તેની ચૂત અમારા બંને ના વીર્ય થી છલોછલ થઇ ગઈ. અમે બંને શાંત થઇ ગયા અને હું તેના બોબલા ઉપર જ માથું મૂકી ને સુઈ ગયો. થોડી વાર પછી મેં તેણે કહ્યું કાકી જે રીતે તમે મને તમારી ચૂત આપી તેજ રીતે તમારી ગાંડ પણ આપસો તેણે કહ્યું મારી ચૂત પણ તારી અને ગાંડ પણ તારી. તારે જે કરવું હોય તે કર.

તે મારો લંડ પાછો તેના મો માં લઇ લીધો. અને તેણે ઉભો કરવા લાગી મારો લંડ પણ થોડી વાર માં ઉભો થઇ ગયો. અને તે કુતરા ની જેમ વાંકી વળી ગઈ અને મને કહ્યું કે આરામ થી મારી ગાંડ મારજે આ ચૂત નથી મારી ગાંડ છે અને જયારે આમાં લંડ જાય છે ત્યારે દુખે પણ વધારે છે . મેં કહ્યું તમે ચિંતા ના કરો હું ધીરે ધીરે જ તમારી ગાંડ મારીશ. અને મેં તેની ગાંડ ઉપર મારો લંડ મૂકી દીધો પણ આટલી મોટી ગાંડ ને ચૌદવા માં મેં મારો વાઇદો ભૂલી ગયો અને ચૂત ની જેમ એક જ ઝટકા માં મારો લંડ તેની ગાંડ માં નાખવા ગયો.

અને તેના મો માંથી ચીખ નીકળી ગઈ કે લોડા ધીરે ધીરે કર. મારી ગાંડ અને હું અહીજ છું ભાગી નથી જવાના. આટલી ઝોર થી ચોદ્સે તો અહીજ ફાટી જશે. અને હું ફરી થી ધીરે ધીરે ચૌદવા લાગ્યો. અને મારા લંડ ને આખો જ તેની ગાંડ માં નાખી દીધો કાકી ને પણ મઝા આવવા લાગી અને કમર હલાવવા લાગી તેની ગાંડ એકદમ કડક હતી મારો લંડ પણ દુખવા લાગ્યો અને મારું વીર્ય છુટી જવાની માં તૈયારી માં હતું.

તેણે કહ્યું કે જે રીતે મારી ચૂત તારા વીર્ય થી ભરી તેમ આને પણ ભરી દે. અને મેં બીજા જ ઝટકા માં તેની ગાંડ ને મારા વીર્ય થી ભરી દીધી.ત્યાર પછી તેને જયારે પણ ચોદાવવા ની ઇચ્છા થતી મને બોલાવી લેતી અને અમે બંને એકબીજાની મઝા લેતા. 

Sunday, 8 April 2012

તરૂલતાને ચોદી તેના જ ઘરમાં.....

કેમ છો દોસ્તો ? કેમ છો તદ્દન બીન અનુભવી પણ મારા જેવો કોઈ ચોદનાર મળે તો ચોદાવવા માટે તૈયાર એવી ગરમાં-ગરમ માલ જેવી મારા ગુજરાતની ખૂબસૂરત ગોરી ગોરી ગોરી ઓ…….. ? (ગુજરાતનો તાજો માલ) કેમ છો ખૂબ જ અનુભવી, ઉછળી-ઉછળીને ચોદાવતી અને ગાંડ મરાવતી ચોદામણી ભાભીઓ,કાકીઓ, મામીઓ, ફોઈઓ વગેરે વગેરે...?
બસ હવે ભોંસડામાંથી હાથ બહાર કાઢો અને મારી સાચી ચોદમ કથા સાંભળો.
હું એક નાના ગામડામાં રહું છું. મારી ઉંમર ૨૫ વર્ષની છે. હું નોકરી ની શોધ કરી રહ્યો હતો, અને મને નોકરી મળી પણ ગઈ. મને જે કંપનીમાં નોકરી મળી તે કંપની મારા ગામથી ઘણે જ દૂર હતી, પણ પગાર સારો હોવાથી હું નોકરી માં જોડાઈ ગયો. કંપની એક ગામડામાં આવેલી હોઈ અને તાલુકા નું સ્થળ નજીક અને નાનકડાં શહેર જેવું સારું હોવાથી મેં ત્યાં ઘર શોધી ને ત્યાં જ રહેવાનું નક્કી કર્યું. થોડાંક દિવસની શોધ પછી મને એક સુંદર અને મજાનું ઘર મળી ગયું. ઘરના માલિક પણ ત્યાં જ રહેતા હતા. જેઓ પણ નજીકની કંપનીમાં નોકરી કરતાં હતાં. ઘરના છ રૂમમાં થી બે રૂમ તેમણે મને ભાડે રહેવા માટે આપેલા. મકાન-માલીકની પત્ની જેનું નામ તરૂલતા છે, તે મારી કંપની જે ગામની જમીન પર છે, તે ગામની સરકારી પ્રાથમિક શાળામાં શિક્ષિકા તરીકે નોકરી કરે છે. તેમણે બે બાળકો છે, મોટી બેબી જેનું નામ રૂચિતા (૧૫ વર્ષ) છે અને નાનો બાબો જેનું નામ સંકેત (૧૧ વર્ષ) છે. તરૂલતા ની ઉંમર ૩૭ વર્ષની છે. તરૂલતા શરીરે પાતળી અને થોડી શ્યામ છે, પણ દેખાવે સુંદર છે. તેના બોબલા મધ્યમ સાઈઝ ના પણ મનભાવન છે. તેની ગાંડ તે ચાલે ત્યારે જોવાની મજા આવે તેવી છે. મેં જ્યારથી તરૂલતાને જોઇ ત્યારથી હું તેનો દીવાનો બની ગયો હતો. હું જ્યારે ઘરે હોઉં ત્યારે મારા રૂમમાં તરૂલતાના નામના મુઠિયા મારી લેતો હતો. જ્યારે તરૂલતા કામ કરતી હોઈ અને તેના કપડાં અસ્ત-વ્યસ્ત હોઇ ત્યારે હું મારા રૂમમાં થી તેને જોયા કરતો હતો. કેટલીક વાર હું મારા મોબાઇલ થી તેને ખબર ના પડે તે રીતે તેના ફોટા પાડી લેતો હતો. અને મારા કોમ્પ્યુટર પર તેના ફોટા જોઇને હું તેના ફોટાને કીસ કરી લેતો હતો. હું સતત તરૂલતાને ચોદવાનો વિચાર કર્યા કરતો હતો, અને મોકો મળે તો તેની બરાબર ની ચોદાઇ કરવાનો વિચાર કર્યા કરતો હતો. સારું લો હવે મેં તરૂલતાને કેવી રીતે, ક્યાં અને કેટલી વાર ચોદી તેની કહાણી કહી જ દઉં.
મેં અગાઉ કહ્યું તેમ તરૂ ( હવે હું તેને આમ જ કહું છું; (‘’ ચાલ તરૂ તને હવે કરું. ) મારી કંપની વાળા ગામની પ્રાથમિક શાળામાં જ શિક્ષિકા છે, તો સમય હોય તો હું તેને મારી બાઇક પર બેસાડી ને શાળામાં મૂકી આવતો અથવા શાળામાંથી ઘરે પાછો લઈ આવતો. તરૂને બાઇક પર બેસાડતો ત્યારે કોઇક વાર તેના બોબલા મારા શરીર સાથે અડી જતાં અને મારા આખા શરીરે ઝણઝણાટી ફેલાઈ જતી, અને લાગ મળે તો તરૂને ચોદી લેવા નું મન થઈ જતું. પરંતુ મારા મનમાં કંઇક અજૂંગતું થઈ જવાની બીક હતી. આથી મન મનાવી લેતો હતો. છતાંયે મેં નોંધ્યું કે તરૂને મારી સાથે સારૂં ફાવે છે, અને તે મારી સાથે હસી-મજાક પણ કરી લે છે.
એક દિવસની વાત છે ઉનાળાનો દિવસ હતો. મારે કંપનીમાં ઓફ હતો તેથી હું ઘરે આરામ કરતો હતો,અને તરૂ ને સવારની નિશાળ હોવાથી તે પણ બપોરે ઘરે આરામ કરતી હતી. તેનો પતિ નોકરીએ ગયો હતો,બાળકો પરીક્ષા નજીક હોવાથી ટ્યુશનમાં ગયા હતાં. સવારની શાળા હોઈ તરૂ સવારે વહેલી ઉઠી હોવાથી તે થોડી થાકેલી હતી; વળી તેને શરદી અને ખાંસી થયેલી હતી. શરદી ખાંસી ને કારણે તેના ગળા અને છાતીમાં કફ જમા થવાથી તેનો અવાજ બેસી ગયો હતો. તેનાથી સરખું બોલાતું પણ નહોતું. તે તેના રૂમમાં સૂતાં સૂતાં ખાંસતી હતી. તેને ઊંઘ પણ આવતી નહોતી. હું મારા રૂમમાં આરામ કરતો હતો. ત્યાં તરૂએ મને હાંક મારી બોલાવ્યો. હું તરૂ ના રૂમમાં ગયો અને પૂછ્યું કે કંઈ કામ છે ? તો તરૂએ મને કહ્યું કે મને શરદી અને ખાંસી ખૂબજ થઈ છે તો મને રાહત થાય તે માટે મને થોડી વિક્સ લગાવી આપને. મેં કહ્યું કંઈ વાંધો નહિ લાવો લગાવી આપું. આમ કહી મેં તરૂના માથા પર અને નાકની અંદર તેમજ બહારના ભાગે વિક્સ લગાવી દઈ મારા રૂમમાં જવા કહ્યું. તો તરૂએ મને તેના ગળા તથા છાતીના ભાગે પણ વિક્સ લગાવીને જવાનું કહ્યું. મેં થોડી શરમ સાથે તરૂના ગળે વિક્સ લગાવી તો તેને રાહત થવા લાગી. પછી મેં તરૂની છાતી પર વિક્સ લગાવવાનું ચાલુ કર્યુ તો તરૂએ ગાઉન ના બે બટન ખોલી નાંખ્યાં અને મને વિક્સ લગાવવાનું કહ્યું. આથી મને તેને પહેરેલી સફેદ બ્રા દેખાવા લાગી. મેં તેના બોબલાને મારો હાથ ના અડી જાય તેમ સંભાળીને તેની છાતી પર વિક્સ લગાવી દીધી. તો તરૂએ બ્રાના હૂંક ખોલીની મને તેનાં બે બોબલાની વચ્ચે પણ વિક્સ લગાવવાનું કહ્યું. તેના બોબલા જોતાં જ મારો લોડો મારી ચડ્ડી માંજ ટટ્ટાર થઈ ગયો. છતાં મેં તરૂની છાતી પર વિક્સ લગાવવાનું ચાલુ કર્યું. તેના બે બોબલાની વચ્ચે વિક્સ લગાવ્યા પછી મેં તેના બોબલા પર વિક્સ લગાવવાનું ચાલુ કર્યુ. આ વખતે મેં વિક્સ લગાવતાં લગાવતાં તેના બોબલાને મસળવાનું ચાલુ કર્યું. તો તરૂ હાશ હાશ કરતાં કહેવા લાગી કે આમ જ લગાવ મને હવે ખૂબ જ સારું લાગે છે. મેં કહ્યું હવે સારું લાગે છે કે મજા પણ આવે છે. તો તરૂએ કહ્યું કે હા મજા પણ ખૂબજ આવે છે. મેં કહ્યું હજુ લગાવું કે બસ કરું. તો તરૂએ કહ્યું કે હવે વિક્સ ના લગાવતો પણ મારી છાતી પર હાથ ફેરવતો રહે;મને ખૂબજ મજા આવે છે. અને કહ્યું કે બેઠાં બેઠાં ના ફાવે તો અહીં મારી બાજુમાં સૂતાં સૂતાં હાથ ફેરવ. તો હું તેની બાજુમાં સૂઈ ગયો અને હાથ ફેરવવા લાગ્યો. મને તેના બોબલા પર હાથ ફેરવવાની અને તેને મસળવાની મજા આવતી હતી. તેવામાં જ લાઈટ જતી રહી અને પંખો ધીમે-ધીમે બંધ થઈ ગયો. તો તરૂએ કહ્યું કે ગરમી ખૂબજ થાય છે; મારે મારું ગાઉન કાઢવું પડશે એમ કહી તેને ગાઉન કાઢી નાખ્યું. સાથે-સાથે હૂંક ખુલ્લાં હોવાથી તેની બ્રા પણ નીકળી ગઈ. હવે તે મારી સામે માત્ર સફેદ પેન્ટીમાં હતી, કારણ કે તેને નીચે ચણિયો પહેર્યો જ નહોતો. હવે મને લાગવા લાગ્યું કે તે આજે મારી પાસે ચોદાવવા માગે છે; અને તેથી જ મને વિક્સ લગાવવા બોલાવ્યો છે, અને આ તરૂ સારી રીતે સમજી વિચારી ને ઘડેલી યોજના જ છે. ત્યારબાદ તરૂએ મને પણ ગરમી નું બહાનું કરી કપડાં કાઢવા કહ્યું. તો મેં તરૂને કહ્યું કે હા મને ખૂબ જ ગરમી લાગે છે; આથી હું પણ મારા બધાજ કપડાં કાઢી નાંખવા માગું છું, પણ મને તારી શરમ લાગે છે. તો તરૂએ કહ્યું કે એમાં શરમાય છે શું ? લે હું મારી આ પેન્ટી પણ ઉતારી દઉ છુ; કહી તેને પોતાની પેન્ટી પણ ઉતારી દીધી. જેવી તેને તેની પેન્ટી ઉતારી કે તરત જ મને તેની કાળી કાળી વાળ કાઢીને સાફ કરેલી તેની મુલાયમ ભોંસડીના (ખૂબ જ ઓછી વપરાયેલી હતી એ ) દર્શન કરવા મળ્યા. તુ પણ તારા કપડાં કાઢી નાંખ એમ કહી તેણે મારા બધા જ કપડાં એને ઉતારી દીધાં. મારા કપડાં ઉતારતાં જ મારો ટટ્ટાર થયેલો ૭ ઈંચનો લોડો જોઇને તરૂના મોઢામાંથી આહ નીકળી ગઈ. ઓ બાપ રે આટલો મોટ્ટો..... ! આજે તો મજા આવશે. હું કેટલાંય સમય થી આવો તાજો અને મોટ્ટો લોડો શોધતી હતી. રૂચીના પપ્પાનો તો ૩ જ ઈંચનો છે; અને સમયસર ઊઠતો પણ નથી. વળી ચૂસીચૂસીને ઊભો કરું છું તો મારી ભોંસડીમાં નાખવાની સાથે જ છુટી જાય છે; અને મારી ભોંસડી તરસી જ રહી જાય છે. આજે તો તુ જ મારી આ ભોંસડીની તરસ બુઝાવી દે. રોજરોજ શક્કરીયાં, રીંગણ, ગાજર, મૂળા, કાકડી નાખીને તો હવે હું થાકી ગઈ છું. બેનચોદ મને જોયા શું કરે છે; આજે તુ મારી આ ભોંસડીની મા ચોદીને ભોંસડો બનીવી દે. લે તારો આ લોડો મારી ભોંસડીમાં નાખીને મને ચોદીને મજા કર. તને કેટલીય વાર મુઠિયાં મારતાં જોઇને મને તો ઘણી ઈચ્છા થતી હતી કે તને એમ કરતાં રોકીને તારી સામે મારી ભોંસડી ધરી દઉં. અને તારો અને મારો બંનેનો પ્રોબ્લમ સોલ્વ કરી દઉં. ચાલ આજે મને ચોદી લે, આ તરૂ આજથી તારી છે રાજ્જા.... તો મેં તરૂને કહ્યું કે એમ ફટાફટ નહીં. હું તારી સાથે બ્લુ ફિલ્મમાં બતાવે છે તેમ ફોરપ્લે કરીને પછી તને ચોદવા માંગું છું. તરૂ કહ્યું ભલે પણ આજે આ તરૂ તારા હવાલે છે એને તુ તારી મરજી પ્રમાણે ચોદ. મેં કહ્યું ભલે લે આજે જોઈ લે તારી આ ભોંસડીને હું કેવી મજા ચખાડું છું તે. એમ કહી મેં તરૂને મારી બાથમાં લઇ લીધી. મેં તરૂ ના બોબલાને જોર જોરથી દબાવવાનું ચાલુ કર્યું; અને તરૂના બોબલાને ચૂસવા લાગ્યો. ત્યારબાદ ધીરેધીરે મેં તરૂની મુલાયમ ભોંસડી પર હાથ ફેરવવાનું શરૂ કર્યુ; તો તરૂ ઓ મા ઓ મા રે મરી ગઈ રે એમ બોલવા લાગી. તરૂ પણ મારા લોડાને હાથમાં લઇને દબાવવા લાગી. ધીરે ધીરે મેં એક આંગળી તરૂની ભોંસડીમાં નાખી અંદર બહાર કરવા લાગ્યો. તો તરૂએ કહ્યું કે આ ઠંડું-ઠંડું શું લાગે છે. તો મેં કહ્યું કે હમણાં હું તારા બોબલા પર વિક્સ લગાવતો હતો, જે મારી આંગળી પર લાગેલી હોવાથી તને એવું લાગે છે. તો તરૂએ કહ્યું કે તેનાથી તો મને ખૂબ જ મજા આવે છે. આથી મેં તરૂની ભોંસડીમાંથી હાથ કાઢી વિક્સની ડબીમાંથી થોડી વિક્સ મારી એક આંગળી પર લઈ તે આંગળી તરૂની ભોંસડીમાં નાખીને અંદર બહાર કરવા લાગ્યો. તરૂ ઉઈઈઈઈએ ઓહ્હ્હ્હ્હ્હ્હ્હ્હ્હ્હ્હ્હ્હ ઉઈઈઈઈઈઈઈમામામામા હું તો મરી ગઈ રે કહીને ઉછળવા લાગી. ત્યારબાદ તરૂએ મને કહ્યું કે બસ મારા રાજ્જા, હવે મારાથી નથી રહેવાતું. હવે મારી ભોંસડીને ઠંડી કર, રંડી ખૂબ ગરમ થઈ ગઈ છે. મારા રાજા આજે તો તારો આ ગરમા-ગરમ લોઢા જેવો લોડો મારી ભોંસડીમાં ઘાલીને મારી ભોંસડીની ગરમી કાઢી જ નાખ. ભોંસડીની ક્યારનીયે ચોદાવવા માટે તરસી અને તલપાપડ હતી, અને જ્યારથી તારા લોડાના દર્શન કર્યા ત્યારથી તો બેનચોદની ખૂજલી ખૂબ જ વધી ગઈ હતી, અને તારો આ લોડો ખાવા માટે બેચેન હતી. બેનચોદને આજે સમજાવી દે કે ૩ ઇંચ અને ૭ ઈંચમાં કેટલો ફરક હોય છે. તરૂની આવી ગંદી-ગંદી વાતોથી મને જોશ આવી ગયો અને હું તરૂની ઉપર ચઢી ગયો; અને તેના બે પગને પહોળા કરીને મારા લોડાનો ટોપો તેની ભોંસડીના મુખ પર મૂક્યો. અને ધીમેથી ભોંસમાં દબાવ્યો,દબાવતાંની સાથે જ મારો લોડાનો ટોપો તરૂની ભોંસમાં પેસી ગયો. અને તરૂના મોંએથી ચીસ નીકળી ગઈ. ઓ મા રે મરી ગઈ રે... ઉ ઉ ઉ ઉ ઉઉઉ ઉઉઉઉઉઉઉઉઉઉઉઉઉઉઉઉઉઉ...........મા.............મમ્મી રે ................મરી ગઈ રે .......
અને મેં ફરીથી લોડાને તરૂની ભોંસડીમાં વધુ અંદર જવા માટે જોરથી ધક્કો માર્યો. ધક્કો મારતાંની સાથે જ મારો આખો લોડો તરૂની ભોંસમાં પેસી ગયો. અને તરૂની આંખોમાંથી આંસુ નીકળવાં લાગ્યા. અને તરૂ ચીસ પાડીને મને લોડો કાઢવા માટે કહેવા લાગી. તો મેં કહ્યું કે બેનચોદ, તારી માને ચોદે, ભોંસડી ચૂપ રહે. હમણાં તો તારી ભોંસડીમાં ખૂજલી થતી હતી; અને થોડીવાર પહેલાં તો મારો લોડો ખાવા ઉતાવળી થતી હતી,અને હવે મારા લોડાને તારી ભોંસડીમાંથી કાઢવાનું કહે છે. તો તરૂએ કહ્યું કે તારે મારી માને કે બેનને જેને ચોદવું હોય તેને ચોદજે; પણ મને છોડ; નહિં તો આજે મારો ભોંસડો ફાટી જશે. તો મેં કહ્યું કે આજે જે થવાનું હોય તે થાય. આજે મારો આ લોડો તારી ભોંસડીને ફાડ્યા વિના બહાર નહિં જ નીકળે. આમ કહી મેં એક જોરદાર ધક્કો માર્યો. તરૂએ ફરી ચીસ પાડી અને મને દૂર કરવા હતું તેટલું જોર લગાવ્યું. પણ મેં તરૂની એવી પકડી કે તરૂની બધીજ કોશીશ નાકામ થઈ ગઈ. મેં ધક્કા પર ધક્કા લગાવ્યા; અને તરૂએ ચીસાચીસ કરી મૂકી, પણ મેં તરૂને મચક ના આપી તે ના જ આપી. ત્યારબાદ હું તરૂ પર શાંત થઈને પડ્યો રહ્યો. તો તરૂને થોડી શાંતિ થઈ; અને તરૂએ મને કહ્યું કે હવે મને સારું લાગે છે, તું તારું કામ ચાલુ રાખ. મને વાંધો નથી. હમણાં જે રીતે ઝટકા મારતો હતો, તે રીતે ફરીથી ચાલુ થઇ જા, અને હવે હું ગમે તેટલી ચીસો પાડું તો પણ મને છોડતો નહીં. મારા પર સહેજ પણ દયા નહીં ખાતો. હવે મારી ભોંસડી ફાટી જાય તેની ચિંતા કરતો નહિં. આવું સાંભળતાંની સાથે જ મેં તરૂની ભોંસમાં મારો લોડો ધીમે-ધીમે આઘો-પાછો કરવાનું ચાલુ કર્યું તો આખી રૂમમાં પચક-પચક ફચક-ફચક એવો અવાજ થવા લાગ્યો. તરૂ ઉઇઇઇઇઇમા ઉઇઇઇઇઇમા મરી ગઈ રે... ઓ મમ્મી મરી ગઈ રે એવો અવાજ કરવા લાગી. થોડીવારમાં તરૂને મજા આવવા લાગી. તે મને વધુને વધુ જકડીને મારા હોઠ પર કિસ કરવા લાગી. મને લોડાને તેની ભોંસમાં વધુ ને વધુ અંદર જવા દેવા માટે કહેવા લાગી. હવે તરૂ મારો લોડો ઉછળી-ઉછળીને ફટાફટ તેની ભોંસની અંદર બહાર કરાવી રહી હતી. હું પણ જોશમાં આવીને તરૂની ભોંસમાં મારા લોડાને ઝડપથી અંદર બહાર કરવા લાગ્યો. તરૂ ઉઇઇઇઇઇમા ઉઇઇઇઇઇમા મરી ગઈ રે... ઓ મમ્મી મરી ગઈ રે ! મારી ભોંસડી ફાટી ગઈ રે ! એવો અવાજ કરવા લાગી. તરૂની ભોંસમાં ઝડપથી અને ઉપરા-છાપરી ઘણાં ધક્કા મારીને જ્યારે મેં મારો લોડો તરૂની ભોંસમાંથી બહાર કાઢ્યો તો તરૂ તેની ભોંસને પંપાળીને મને કહેવા લાગી કે બેનચોદ આજે તો તે મારી ભોંસડીને ફાડીને બે ફાચરા કરી દીધાં હોય તેવું લાગે છે; અને છેલ્લી ૩૦ મિનિટથી મારી ભોંસડીની મા ચોદી નાખવા છતાં તારા લોડાનો રસ તો હજુ નીકળ્યો નથી. હવે હું ખૂબ જ થાકી ગઈ છું; ચાલ હવે મને સુઈ જવા દે. અને તુ પણ તારી રૂમ માં જઈને સૂઈ જા નહીતર રૂચિતાના પપ્પા હમણાં નોકરી એથી આવશે અને તને અહિંયા જોશે તો પ્રોબ્લમ થઈ જશે અને આપણો ખેલ આજે જ ખતમ થઇ જશે. ત્યારે મેં તરૂને કહ્યું કે તેમણે આવતાં હજી એક કલાકની વાર છે, ત્યાં સુધીમાં તો હું મારો ખેલ ખતમ કરીને અહિંયાંથી જતો રહીશ. તો તરૂએ કહ્યું કે હવે બાળકો પણ ટ્યુશનેથી પાછા આવશે અને આપણને આ હાલતમાં જોશે તો એમના પપ્પા ને કહી દેશે. તો મેં તરૂને કહ્યું કે તારી ગરજ પૂરી થઇ ગઇ એટલે મને મારા રૂમમાં જવાનું કહે છે. બેનચોદ મારા લોડાની હાલત તો જો. જો હજુ એ તારી ભોંસડી માગે છે. મારી રાણી એને શાંત કર. એને ૧૦ /૧૨ મિનિટ તારી ભોંસડી આપ. તો તરૂએ કહ્યું કે મારી ભોંસડી પણ તારો લોડો માગે છે પણ મને બીક લાગે છે. તો મેં કહ્યું કે વાંધો નહિ, હવે ગભરાતી નહિં હું ૧૦ મિનિટ થી વધારે સમય નહિ લઉં. તો તરૂ માની ગઈ અને મને કહેવા લાગી કે તો આવી જા રાજ્જા, ચાલ ઉતાવળ કર. તો મેં તરૂ ને કહ્યું કે હું તને કૂતરો કૂતરીને ચોદે છે તે રીતે ચોદવા માગું છું, તું અદુગડી વળીને મારી કૂતરી બની જા, હું તને પાછળથી કૂતરાની જેમ મારો લોડો તારી ભોંસડીમાં ઘાલીને તને ચોદું છું. ત્યારે તરૂ ફટાફટ ઉંધી પડીને કૂતરી બની ગઈ,અને મને કહ્યું કે ચાલ તારો લોડો ફટાફટ મારી ભોંસ માં નાખી તારું કામ પૂરું કર. નહિતર આજે મારું આવી બનશે. ત્યારે મેં મારો લોડો તરૂની ભોંસડીની અંદર ઘાલ્યો. તો તરૂએ ચીસ પાડી, ઓ મમ્મી મરી ગઈ રે બેનચોદ આ શું નાખ્યું મારી ભોંસડીમાં ? તો મેં તરૂને કહ્યું કે એ તો મારો લોડો છે. તો તરૂએ કહ્યું કે મને પહેલાં કરતાં વધારે કેમ દુઃખે છે ? તો મેં કહ્યું કે એ તો મેં પાછળથી નાખ્યો છે એટલે એ તારી ભોંસડીમાં ખૂબ ઉંડે સુધી ગયો છે એટલે. તો તરૂ એ કહ્યું કે તો તું મારો દુખાવો ઓછો થાય તેવું કંઇક કરતો મેં મારો લોડો તરૂની ભોંસ માંથી બહાર કાઢ્યો, અને વિક્સની ડબી માંથી  વિક્સનો લોચો લઈ તરૂની ભોંસડીમાં મૂકી આપ્યો. થોડી વિક્સ તેની ગાંડ પર પણ મૂકી આપી. તો તરૂ ને સારું લાગ્યું અને મને ચોદવા માટે કહ્યું. મેં ફરી થી તરૂની ચોદઈ ચાલુ કરી. તરૂ ચીસો પાડતી રહી પણ મેં કોઈપણ પ્રકારની પરવા કર્યા વગર તરૂની ભોંસમાં ધક્કા પર ધક્કા માર્યા અને મારો ગરમા-ગરમ માલ તરૂની ભોંસમાં ઠાલવી દીધો. ત્યારબાદ મેં અને તરૂ કપડાં પહેર્યા. હું જેવો તરૂની રૂમ માંથી નીકળ્યો તો દરવાજે મને તરૂ ના બાળકો મળ્યા. તેમણે મને પૂછ્યું કે કાકા તમે અને મમ્મી શું કરતાં હતા. તો મેં કહ્યું કે બેટા તારી મમ્મીનું માથું દુખતું હતું તેથી તેને વિક્સ લગાડતો હતો.(અને મનમાં કહ્યું કે તારી મા ચોદતો હતો) ત્યારબાદ હું તરૂને જ્યારે મોકો મળે છે ત્યારે ચોદી લઉં છું. હવે હું અને તરૂ સમય મળે ત્યારે ખૂબ જ મજા કરીએ છીએ. ત્યારબાદ તરૂ મને જરૂર પડે મારા મોબાઇલ પર ફોન કરી મારી પાસે ચોદાવી લે છે. તરૂને મેં તેના ઘરની બધી જ જગ્યાએ અલગ-અલગ સ્ટાઇલમાં ચોદી છે. મેં તેને બાથરૂમ માં નહાતાં નહાતાં, રાત્રે હાઈવે પરના ખેતરમાં, રસોડાના પ્લેટફોર્મ પર ઊંધી કરીને તેમજ બેસાડી ને,અગાશી પર ખુલ્લા આકાશ નીચે, વરસાદમાં નહાતાં નહાતાં, જુદીજુદી હૉટેલમાં ખૂબ જ ચોદી છે. હવે મારી ઈચ્છા તરૂની બેબી રૂચિતાની ભોસનું ઉદ્ઘાટન કરવાની હતી. જે મેં તરૂની મદદથી પૂરી કરી. પણ તેની ચોદમકથા હવે પછી કરીશ. જો કોઇ ભાભી ને મારી પાસે ચોદાવવાની ઇચ્છા હોય તો મને ઈ-મેઈલ કરીને ચોદાવવાની છૂટ છે. Pppinalpatel0@gmail.com